11 april 2023

Een cadeau voor 100 jaar Stichting tot bevordering van Volkskracht vanuit Museum Overschie

Een cadeau voor 100 jaar Stichting tot bevordering van Volkskracht vanuit Museum Overschie

Vele cultuurliefhebbers, zeker aan de organisatiekant van de cultuursector, zijn zonder enige twijfel bekend met Stichting Bevordering van Volkskracht en daarom vragen we ook vanuit Museum Overschie uw bijzondere aandacht voor het volgende:

Een bijzondere band tussen Volkskracht en Museum Overschie

Door de jaren heen heeft Volkskracht een bijzondere band onderhouden met Museum Overschie en de overige musea van onze stad. Volkskracht draagt niet alleen met financiële middelen bij aan tentoonstellingen, acquisities of een verbouwing, maar ook met interesse, veel plezier en aandacht van de verschillende bestuursleden door de jaren heen. Cultuur vormt voor de stichting immers van oudsher een belangrijke drijfveer ter bevordering van de volkskracht en verbinding van en voor de Rotterdammers; geheel in lijn met het gedachtengoed van onze oprichter in 1923, Willem Simon Burger.

Overschie Uw Stad
100-jarig jubileum

1923 – 2023

1923……. U begrijpt het al; in 2023 viert Stichting Bevordering van Volkskracht dus haar eerste eeuwfeest. Uiteraard wil de stichting, maar ook Museum Overschie dat heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zijn wij inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van allerlei activiteiten voor dit jubileumjaar.

Ambachtsschuren

Activiteiten en publicaties

Een van die activiteiten is het verzoek aan ondersteunde instellingen om te publiceren wat Stichting Volkskracht heeft betekend in de afgelopen jaren. Daartoe een overzicht van diverse activiteiten en publicaties die door de Stichting tot bevordering van Volkskracht of een van de gelieerde stichtingen zijn ondersteund.

Wagenschuur

Ondersteunde projecten in 35 jaar Museum Overschie

  • Kort voor de opening in 1988 kregen we een bijdrage voor de aanleg van CV in het museum.
  • Verder ontvingen we bijdragen voor de bouw van de Wagenschuur en de Ambachtsschuren.
  • De aan het museum gelieerde stichting tot behoud van het Veerhuis heeft voor de restauratie van het Veerhuis een grote bijdrage ontvangen.
  • Verder zijn diverse publicaties tot stand gekomen dankzij een bijdrage. Het gaat daarbij om het boek over de Rotterdamse Rijweg en het boek Kastelen en Buitens in Overschie.

Bestuur en vrijwilligers van museum Overschie danken Stichting tot Bevordering van Volkskracht voor de bijdragen en samenwerking en feliciteren de organisatie met het 100-jarig jubileum.

Kastelen en buitens in Overschie