Afronding 35-jarig jubileum Museum Overschie krijgt verrassende wending

Zaterdag 20 april 2024 vierden vrijwilligers, waarvan een aantal met partner, samen met het bestuur de afsluiting van het 35-jarige jubileum van Museum Overschie. Het in 1988 opgerichte museum – voorheen museum Oud-Overschie – heeft in al die jaren een vaste en bijzondere plek veroverd in de Overschiese samenleving. Aan het jubileumjaar werd aandacht geschonken in 10 kleinere deelexposities. In vogelvlucht werden het leven van geboren worden tot sterven, maar ook het wonen en geloven in Overschie en een aantal bijzondere onderwerpen belicht. Het jubileum was ook de aanleiding voor het verschijnen van het boek Breken en bouwen aan een museum – 35 jaar Museum Overschie. In dit boek – van de hand van oprichter en beheerder John van den Berg – is de geschiedenis vastgelegd van het ontstaan van het museum met de aankoop en restauratie van de diverse panden samen met uniek beeldmateriaal van 35 jaar historie.

Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het boek door John van den Berg uitgereikt aan mevrouw Jantje Steenhuis, directeur van Stadsarchief Rotterdam. Zij hield daarna een mooie toespraak over het museum en de rol van John daarin. Tegen het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen verrast door de binnenkomst van een bijzondere gast: burgemeester Aboutaleb. De burgemeester kwam namens de Gemeente Rotterdam John van den Berg de Erasmusspeld opspelden als dank voor al zijn inspanningen voor Overschie en specifiek het museum. De nietsvermoedende John was compleet verrast, maar hij kon gelukkig toch niet nalaten de burgemeester tijdens zijn toespraak te wijzen op enkele feitelijke onjuistheden. Burgemeester Aboutaleb sprak in lovende woorden over de verdiensten van John en speldde hem de hoogste Rotterdamse onderscheiding, op.

Presentatie boekje Geschiedenis Oost-Abtspolder

In de Melkfabriek van Museum Overschie presenteerde Ed Visser op 26 november 2023 zijn boekje Geschiedenis van de Oost-Abtspolder. De stedenbouwkundige en geo-informaticus was van 1981 tot 1987 beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de deelgemeente Overschie en betrokken bij de ontwikkeling van de Oost-Abtspolder. Zijn belangstelling voor de geschiedenis ervan ontstond na zijn pensionering. Hij werkte mee aan de digitalisering van het kadaster van 1832 van de voormalige gemeente Kethel en begon met zijn onderzoek.

Zo’n 25 geïnteresseerden waren op de bijeenkomst afgekomen, waaronder betrokken bewoners uit het gebied en enkele leden van de Historische Vereniging Schiedam. Na de presentatie was er  gelegenheid om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten bij een drankje.

Geschiedenis van de Oost-Abtspolder telt 108 pagina‘s en is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van diverse fondsen. Het boekje heeft veel mooie illustraties in kleur en is voor € 17,95 te koop bij Museum Overschie.

Geschiedenis Oost-Abtspolder

De Oost-Abtspolder vroeger en nu: een wereld van verschil

Zo ziet de Oost-Abtspolder er nu uit: een groot bedrijventerrein, een eiland tegenover Overschie-Dorp en in het noorden een golfterrein in aanleg. Dat was niet altijd zo: deze polder zag er vroeger heel anders uit. Maar ook vroeger vonden hier veel veranderingen plaats. Ed Visser schreef er een boek over Geschiedenis van de Oost-Abtspolder. Hieronder een korte samenvatting.

Van weide tot plas en terug

Tot de 18e eeuw was de Oost-Abtspolder een weidegebied zoals elders in Midden Delfland. De Oost-Abtsmolen maalde het overtollige water vanuit de polder in de Schie. Dat zorgde ervoor dat de grond inklonk, oftewel in elkaar gedrukt werd. Het land zakte wel twee meter. Vanaf 1750 gingen mensen hier turf winnen tot drie meter diep. Zo ontstond er een grote waterplas. Die waterplas is eind 19e eeuw drooggemaakt en weer in cultuur gebracht. De cirkel was rond: er was weer landbouw in de polder.

Havenslib

In de 20e eeuw veranderde de Oost-Abtspolder weer: de gemeente Rotterdam had een plek nodig om havenslib te storen. De Oost-Abtspolder vond men daarvoor een mooie plek. Hier lag immers een vijf meter diepe ‘badkuip’, en die kon men mooi volstorten met havenslib.

In 1941 kreeg Rotterdam het oostelijke deel van de polder in handen, en Schiedam kreeg de grond langs de Polderwetering en de Schiedamse Schie. Havenslib kwam er pas in de jaren ’70.

Toen is ook de Doenkade aangelegd en begon de bouw van bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest. In de noordpunt van de polder kwam verontreinigde grond uit de stadsvernieuwing, daar waar nu wat lage heuvels liggen naast de Schie. Het is de bedoeling dat hier een golfterrein komt.

Bochtafsnijding

In het Schiedamse gebied bleef de bebouwing langs de Polderweg bestaan. Langs de Schiedamse Schie kwamen scheepswerf De Hoop en woonwagenkamp Hof van Cyrene. De fraaie boerderij ’s-Gravenhuize is gesloopt toen de bochtafsnijding in de Schie werd gerealiseerd.

De auteur

Ed Visser is een gepensioneerd stedenbouwkundige en geo-informaticus. Hij was van 1981 tot 1987 beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de deelgemeente Overschie en betrokken bij de ontwikkeling van de Oost-Abtspolder. Na zijn pensioen werkte Ed mee aan de digitalisering van het kadaster van 1832 van de voormalige gemeente Kethel. Zo kreeg hij belangstelling voor de geschiedenis van de Oost-Abtspolder en begon hij met zijn onderzoek.

Nu ligt er een boek, dankzij bijdragen van diverse fondsen. ‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’ (108 pagina‘s) heeft veel mooie illustraties in kleur. Het is voor € 17,95 te koop bij Museum Overschie. 

De boekpresentatie is op zondag 26 november 2023 om 16.00 uur in de Melkfabriek van Museum Overschie (ingang via Overschiese Kerksingel 1).

Je bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

 

Een cadeau voor 100 jaar Stichting tot bevordering van Volkskracht vanuit Museum Overschie

Vele cultuurliefhebbers, zeker aan de organisatiekant van de cultuursector, zijn zonder enige twijfel bekend met Stichting Bevordering van Volkskracht en daarom vragen we ook vanuit Museum Overschie uw bijzondere aandacht voor het volgende:

Een bijzondere band tussen Volkskracht en Museum Overschie

Door de jaren heen heeft Volkskracht een bijzondere band onderhouden met Museum Overschie en de overige musea van onze stad. Volkskracht draagt niet alleen met financiële middelen bij aan tentoonstellingen, acquisities of een verbouwing, maar ook met interesse, veel plezier en aandacht van de verschillende bestuursleden door de jaren heen. Cultuur vormt voor de stichting immers van oudsher een belangrijke drijfveer ter bevordering van de volkskracht en verbinding van en voor de Rotterdammers; geheel in lijn met het gedachtengoed van onze oprichter in 1923, Willem Simon Burger.

Overschie Uw Stad
100-jarig jubileum

1923 – 2023

1923……. U begrijpt het al; in 2023 viert Stichting Bevordering van Volkskracht dus haar eerste eeuwfeest. Uiteraard wil de stichting, maar ook Museum Overschie dat heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zijn wij inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van allerlei activiteiten voor dit jubileumjaar.

Ambachtsschuren

Activiteiten en publicaties

Een van die activiteiten is het verzoek aan ondersteunde instellingen om te publiceren wat Stichting Volkskracht heeft betekend in de afgelopen jaren. Daartoe een overzicht van diverse activiteiten en publicaties die door de Stichting tot bevordering van Volkskracht of een van de gelieerde stichtingen zijn ondersteund.

Wagenschuur

Ondersteunde projecten in 35 jaar Museum Overschie

  • Kort voor de opening in 1988 kregen we een bijdrage voor de aanleg van CV in het museum.
  • Verder ontvingen we bijdragen voor de bouw van de Wagenschuur en de Ambachtsschuren.
  • De aan het museum gelieerde stichting tot behoud van het Veerhuis heeft voor de restauratie van het Veerhuis een grote bijdrage ontvangen.
  • Verder zijn diverse publicaties tot stand gekomen dankzij een bijdrage. Het gaat daarbij om het boek over de Rotterdamse Rijweg en het boek Kastelen en Buitens in Overschie.

Bestuur en vrijwilligers van museum Overschie danken Stichting tot Bevordering van Volkskracht voor de bijdragen en samenwerking en feliciteren de organisatie met het 100-jarig jubileum.

Kastelen en buitens in Overschie
Verjaardag Oprichter John van den Berg

Maandag 20 februari vierde John van den Berg, oprichter en beheerder van Museum Overschie, zijn 80e verjaardag. John ontving vele genodigden en bekenden in het Huis Lambert van Meerten in Delft.

Het Museum op YouTube

Museum Oud Overschie op YouTube

Eerder maakten we melding van het nieuwe YouTube-kanaal van het museum. Helaas bleek de film van het bezoek van Koningin Beatrix niet goed te zijn geplaatst, maar inmiddels is deze film alsnog te bekijken.

Ook is er een nieuwe film te zien: een opname over de Overschiese Spoelingboeren. Meer over dit onderwerp is te vinden in het boek ‘Spoelinggebied Overschie en omstreken’, dat het museum heeft uitgegeven. Het boek is te koop in het museum en online.

Video Happy Overschie

Happy Overschie

Een vrolijke video met alle bijzondere plekken van Rotterdam-Overschie. Gemaakt door en voor de inwoners van Overschie.

Hallo, wie is daar?

Hallo, wie is daar?

Het museum bezit twee zeer zeldzame telefoons – houten wandtoestellen met slinger uit 1904. Onze vrijwilliger Bert Mac Lean is er in geslaagd om de toestellen weer aan de praat te krijgen.

Telefoneren

Het is vanaf heden mogelijk om vanuit het snoepwinkeltje naar de speelgoedzolder te telefoneren. Staat men in het winkeltje dan neemt men de hoorn van de haak en draait aan de slinger. Neemt men boven de haak van de hoorn dan kan men met beneden telefoneren. Uiteraard werkt het ook omgekeerd.

Kom het eens proberen! We zijn iedere zondag geopend.