28 oktober 2022

Lezing ‘Stoel van Overschie’

René Proos, gepensioneerd provinciaal archeoloog, neemt de bezoeker mee in de geschiedenis van de 'Stoel van Overschie'.

René Proos, gepensioneerd provinciaal archeoloog, neemt de bezoeker mee in de geschiedenis van de ‘Stoel van Overschie’.

Hout

De stoel is gemaakt van vier verschillende soorten hout. Het grootste en oudste deel van de stoel was van fijnmazig beukenhout. Maar dit hout was aangetast door houtworm – je kunt de gaatjes nog zien zitten. De stoel is verschillende malen gerepareerd. Beukenhout was in die tijd in deze omgeving niet te vinden, daarom zijn de reparaties gedaan met wilgen- , essen- , en elzenhout. De stoel was gemaakt met pen en gat verbindingen. Dat maakte een reparatie niet zo moeilijk. Toch waren de reparaties van mindere kwaliteit dan het origineel.

 

Geen eenvoudige stoel

Er groeiden in de 12e eeuw dus geen beuken in de omgeving van Overschie. Het beukenhout dat voor de stoel is gebruikt, kwam zelfs helemaal niet uit Nederland. Deze beuk had gestaan in een bos bij de bovenloop van de Maas of Rijn. Waarschijnlijk is de stoel daar ook gemaakt.

Eenvoudige mensen hadden in die tijd niet dit soort stoelen: de stoel is waarschijnlijk de zetel geweest van iemand met macht en aanzien. Dan denk je al gauw aan iemand als de Abt van het grote klooster van Egmond: deze bezat sinds de 11e eeuw land in Overschie en een versterkte woning. De abt van Egmond mocht hier belasting heffen en had het recht de pastoor te benoemen.

 

Nieuwsgierig?

Wilt u meer weten over de stoel zelf en over zijn waarde als symbool van macht? René Proos, gepensioneerd provinciaal archeoloog, vertelt op vrijdagavond 28 oktober alles over de opgravingen in de polder en hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, houdt archeoloog René Proos op vrijdagavond 28 oktober een lezing in de tentoonstellingsruimte “De Melkfabriek” een lezing. Uiteraard komen daarbij ook de opgravingen rond ’s Gravenhuize en de daarbij aangetroffen stoel uit ca 1100 aan de orde. 

De lezing begint om 19.30 uur. Ingang via de Overschiese Kerksingel 1. De toegang is kosteloos. Opgave vooraf is niet verplicht maar wel gewenst: info@museumoverschie.nl.

Tentoonstelling

Behalve de stoel, is er nog veel meer te zien op de expositie: ook de vitrines met vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen zijn zeer de moeite waard. Dankzij die vondsten weten we nu bijvoorbeeld zeker dat hier in de eerste eeuw na Christus mensen woonden die konden lezen en schrijven.

De tentoonstelling van bodemvondsten blijft voorlopig nog te bezoeken: iedere zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. Groepen vanaf vijf personen zijn ook welkom op afspraak (tel 0104158864 en info@museumoverschie.nl).