6 november 2022

Lezing ‘Leven, Dood en de Vooruitgang’

Letty Pak, voormalig directeur van basisschool De Regenboog, houdt op zondag 6 november een lezing binnen dit thema over de ontwikkelingen en positie van het Christelijk Onderwijs in Overschie van vroeger tot heden.

Jaarlijks organiseert Museum Overschie binnen het thema ‘Leven, Dood en de Vooruitgang’ een lezing vanuit het Baarhuisje op de Oude Algemene Begraafplaats achter de Overschiese Dorpsstraat.

De 24e editie van lezing heeft als onderwerp de ontwikkelingen en positie van het Christelijk Onderwijs in Overschie van vroeger tot heden. Letty Pak, voormalig directeur van basisschool De Regenboog, zal dit onderwerp presenteren aan de toehoorders op de bijzondere locatie die de begraafplaats is.

Letty heeft zich de afgelopen jaren als vrijwilliger van het museum actief beziggehouden met het archiveren van de archieven van het bestuur van de christelijke scholen in Overschie. Ze heeft daarmee en met haar ervaring op school zelf veel kennis verworven over dit onderwerp.

Datum: zondag 6 november

Plaats: Baarhuisje Oude Algemene begraafplaats Overschie

Ingang: via toegangshek aan de Overschiese Dorpsstraat en via Buitenmuseum Overschie (toegang via Overschiese Kerksingel 1).

Aanvang: 16.00 uur

Na afloop zijn de bezoekers welkom voor een drankje in de Melkfabriek van Museum Overschie. Daar is een boekje met de tekst van de lezing in het museum verkrijgbaar à € 5,00 per exemplaar.